اسکات پا جلو

اسکات پا جلو

ماهیچه هدف : استخوان های چهار سر

 

اسکات پا جلو

اسکات پا جلو

65_2

اسکات پا جلو

1- برای شروع ابتدا میله را در ارتفاعی تنظیم كنید كه مناسب با قدتان باشد ،‌به محض اینكه  اندازه مشخص شده ،
‌میله را با وزنه پركنید زیر میله قرار بگیرید ومیله را پشت شانه هایتان بگذارید .
2- میله را با استفاده از دستان خود به طوركامل نگهدارید و در موقع بلند كردن مواظب باشید كه در ابتدا وقتی كه از
روی جایگاهش بالا می آید شكم تان صاف باشد .
3- با موقعیت بندی پاهایتان با عرض شانه و نمونه های مرتبط سعی كنید تا نوك انگشتانتان فاصله داشته باشد دراین
زمان سرتان را بالا نگهدارید و پشت تان را صاف نگهدارید ،‌این زمان شروع است .
4- با پایین آوردن آرام میله و با خم كردن زانو شما می توانید موقعیت مستقیم را نیز حفظ كنید . این كار را ادامه دهید
تا زمانی كه زاویه بین قسمت فوقانی پا و ساق و كشاله پا كمتر از 90 درجه باشد ،‌بعد از آن با نفس كشید و
حبس كردن آن شاخص های حركتی را انجام دهید
5- میله را بالا برده و در این زمان نفس تان را بیرون دهید ،‌با فشاری كه روی پاشنه پایتان وارد می كنید مقاومت
بدنی مشخص مگیردد .
6- توصیه ها را تكرار كنید
اسکات پا باز

اسکات پا باز

 

نویسنده: پارس بی

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *