ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه

ماهیچه هدف : ساق پا وماهیچه ساق پا

 

 

48_1

ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه

1- اهرم پد ماشین بالا آوردنده ساق پا را مناسب با قد خود تنظیم كنید
2- شانه های خود را زیر پاد در موقعیت مناسب بگذارید ونوگ انگشتان پایتان باید به سمت جلو باشد ، توجیهات
مناسب در موقعیت پای شما باید به گونه ای باشد که پاشنه شما تغییر موقعتی را دراین مورد داشته باشد ،
زانوانتان باید دارای انحنای کم باشند هرگز نباید پایتان قفل شود ، نوک پایتان باید به سمت جلو و بیرون باشد این
می تواند موقعیت شروع را توجیه کند.
3- با بالا آوردن پاشنه پایتان را در زمانی که نفستان رابیرون میدهید قوزک پایتان را تاحد ممکن حرکت دهید ، این
درحالی است که زانو باید در حالت ایستایی قرار بگیرید بنابراین هیچگونه انحنای در مورد زانو نباید ایجاد شود.
4- به نقطه شروع برگردید و با نفس کشیدن پاشنه پایتان را به سمت پایین حرکت دهید و کشاله پا و قوزک پایتان
ارتباط منسجمی در کشش ایجاد میکند .
5- نمونه های موثر را تکرارکنید
9

ساق پا ایستاده دستگاه

متغیرها
روش های متعددی برای انجام بالا آوردن ساق پا وجود دارد که وزنه موثر به جای ماشین میتواند عملکرد دمبلی را داشته
باشد البته ماشین مناسبی برای تقویت پاها ساخته شده است که میتوان از آن استفاده کرد

 

نویسنده:

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *