پارالل

پارالل

ماهیچههدف : استخوان سه سر
پارالل

پارالل

پارالل

پارالل

 

1- برای برگشتن به موقعیت شروع بدن خود را در حالت تعادل نگه دارید به طوریكه با دست میله را از بالا چسبیده اید
2- اكنون نفس حبس كنید و خودتان را پایین بیاورید ،‌شكمتان باید صاف باشد و آرنج تان نزدیك بدنتان باشد این به شما
كمك می كند روی استخوان های سه سر متمركز شوید ،‌زاویه 90درجه بین قسمت فوقانی دست و ساعد شكل می
گیرد
3- سپس با بیرون دادن نفس شكم خود را به سمت عقب حركت دهید و این كار را با استخوان های سه سر می توانید
انجام دهید كه بدن به موقعیت شروع می رسد
4- حركات توصیه شده را تكرار كنید
پارالل

پارالل

متغییرها
– اگر شما تازه این تمرین را شروع كرده اید ،‌زیاد به خود فشار نیاورید ‌،از ماشین كمكی استفاده كنید  از
این وزنه های ماشینی برای كمك به فشار آوردن به  وزن بدنتان استفاده می كنند
– درغیر این صورت از یك اسپاتر بخواهید كه پاهایتان را بگیرید
– بالابرهای پیشرفته تر می توانند وزنه زیادی را برای تمرین با استفاده از یك تسمه وزنی فراهم كنند كه
با اضافه شدن پلات های وزنه ای میتوان شرایط بهتری را ایجاد كرد.

 

 

 

نویسنده: پارس بی

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *