کرانچ با کابل نشسته

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نشسته نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : ۱٫ابتدا وزنه های دستگاه رو با توجه به توان خود تنظیم کنین. ۲٫روی یک صندلی پشت به دستگاه کابل بنشینید.دستگیره های کابل رو در دست بگیرید . این وضعیت شروع تمرینه. ۲٫در حالی که پشت خود ر. صاف نگه داشته اید به آرامی به سمت جلو خم بشید تا عضلات شکم منقبض بشن. ۳٫یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . ۴٫به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار...

ادامه مطلب

تویست شکم با کابل ( روسیه ای )

اطلاعات تمرین : نام تمرین : تویست شکم با کابل ( روسیه ای ) نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل – توپ سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : ۱٫ابتدا وزنه های دستگاه روا با توجه به توان خود تنظیم کنین. ۲٫روی یک توپ قرار بگیرید در حالی که پاهای شما روی زمین ثابته. ۳٫دستگیره های کابل رو دو دستی بگیرید . ۴٫در حالی که دستگیره های کابل رو در دست دارید نیم تنه بالای خود رو به سمت مخالف دستگاه بچرخونید . ۳٫یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . ۴٫به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین. نکات تمرین : در طول تمرین باید روی توپ قرار داشته باشید . تعادل خود رو در طول اجرای تمرین حفظ کنید...

ادامه مطلب

جمع کردن پا در شکم با کابل

اطلاعات تمرین : نام تمرین : جمع کردن پا در شکم با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : ۱٫ابتدا وزنه های دستگاه رو با توجه به توان خود تنظیم کنید. ۲٫روی زمین دراز بکشید در حالی که کابل های دستگاه رو به پاهای خود متصل کرده اید . دست های خود رو روی زمین قرار بدین. سر رو از روی سطح زمین بلند کنید. این وضعیت شروع تمرینه. ۴٫برای شروع تمرین پاهای خود رو به سمت داخل بدن (شکم) بکشید . ۳٫یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . ۴٫به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید....

ادامه مطلب
کرانچ با کابل ایستاده
اسفند۰۷

کرانچ با کابل ایستاده

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل ایستاده نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : ۱٫دستگاه کابل رو به مقدار وزنه مناسب مجهز کیند. ۱٫صاف بایستید و دسته کابل رو روی کول خود قرار بدید. این وضعیت شروع تمرین شماست. ۲٫در حالی که کابل را روی سرشانه راست قرار داده اید به آرامی به سمت چپ خم بشید. ۳٫یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید. ۴٫به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید . ۵٫تمرین را برای سمت دیگر نیز انجام...

ادامه مطلب
تمرین کرانچ با کابل
اسفند۰۶

تمرین کرانچ با کابل

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگر : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : ۱٫دستگاه کابل رو روی وزنه مورد نظر تنظیم کنید. ۲٫مطابق شکل رو به روی دستگاه زانو بزنین و کابل رو در دست بگیرین . پشت خود رو صاف نگه دارین.این وضعیت شروع تمرینه. ۳٫به آرامی کابل رو به سمت پایین بکشین تا عضلات شکم منقبض بشه. ۴٫یک ثانیه مکث کنین و بعد به آرامی به وضعیت شروع برگردید. ۵٫به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 3012345