جمع کردن پا در شکم با کابل

اطلاعات تمرین : نام تمرین : جمع کردن پا در شکم با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.ابتدا وزنه های دستگاه رو با توجه به توان خود تنظیم کنید. 2.روی زمین دراز بکشید در حالی که کابل های دستگاه رو به پاهای خود متصل کرده اید . دست های خود رو روی زمین قرار بدین. سر رو از روی سطح زمین بلند کنید. این وضعیت شروع تمرینه. 4.برای شروع تمرین پاهای خود رو به سمت داخل بدن (شکم) بکشید . 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید....

ادامه مطلب
کرانچ با کابل ایستاده
اسف07

کرانچ با کابل ایستاده

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل ایستاده نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.دستگاه کابل رو به مقدار وزنه مناسب مجهز کیند. 1.صاف بایستید و دسته کابل رو روی کول خود قرار بدید. این وضعیت شروع تمرین شماست. 2.در حالی که کابل را روی سرشانه راست قرار داده اید به آرامی به سمت چپ خم بشید. 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید. 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید . 5.تمرین را برای سمت دیگر نیز انجام...

ادامه مطلب
تمرین کرانچ با کابل
اسف06

تمرین کرانچ با کابل

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگر : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.دستگاه کابل رو روی وزنه مورد نظر تنظیم کنید. 2.مطابق شکل رو به روی دستگاه زانو بزنین و کابل رو در دست بگیرین . پشت خود رو صاف نگه دارین.این وضعیت شروع تمرینه. 3.به آرامی کابل رو به سمت پایین بکشین تا عضلات شکم منقبض بشه. 4.یک ثانیه مکث کنین و بعد به آرامی به وضعیت شروع برگردید. 5.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید...

ادامه مطلب
بوت آپ
اسف06

بوت آپ

اطلاعات تمرین : نام تمرین : بوت آپ نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – دستگاه های مورد نیاز: – سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.در حالت شنای سوئدی قرار بگیرید در حالی که آرنج ها و ساعد روی زمین قرار دارن.زاویه آرنج باید 90 درجه باشه . پشت خود رو کاملا صاف نگه دارین.این ضعیت شروع تمرینه. 2.برای شروع تمرین باسن خود رو به سمت بالا ببرین . دقت داشته باشین که ساعد شما هنوز روی زمین قرار داره. 3.یک ثانیه مکث کنید و بعد حرکت رو متوالی تکرار کنید...

ادامه مطلب
کرانچ روی توپ ایروبیک
اسف05

کرانچ روی توپ ایروبیک

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ روی توپ ایروبیک نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : توپ سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.روی توپ ایروبیک دراز بکشید . پاهای خود رو به صورت زاویه 90 درجه خم کنید و روی زمین قرار بدید. دست های خود رو روی سینه قرار بدید. این وضعیت شروع تمرینه. 2.در حالی که کمر شما روی توپ قرار داره به آرامی کتف خود رو از روی توپ بلند کنید تا عضلات شکم منقبض بشن. 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 3112345