برنامه تمرين بدنسازي
آبا24

برنامه تمرين بدنسازي

آیا تلاش هایتان برای ایجاد عضله ی بیشتر ناکام است؟ آیا از تاکتیک های یکنواخت قدیمی مانند ست های کششی,توقف برای استراحت و خستگی زودرس خسته شده اید؟ چند روش منحصر به فرد را برای تولد نسل جدیدی در برنامه و دو برابر کردن نتایج عضله سازیتان مطالعه کنید. #1 برعکس عمل کنید : آیا در رعایت نظم جدی و مصمم هستید؟ هر از گاهی کاملا برعکس برنامه ی تمرینیتان عمل کنید.برای مثالتمرین جلسه بعدی پاها را با پشت ران آغاز کنید سپس ساق و عضلات عقب ران و در نهایت اسکوات را انجام دهید.دیدگاه جدید,نتایج جدید. #2 تمرینات را یک به یک انجام دهید : پرس سینه,هالتر خوابیده و اسکوات عضله ساز ترین تمرینات معروف هستند اما در مورد اجرای تک به تک یک تمرین ترکیبی چه میگویید؟ خیلی سریع با انجام هر تمرین به صورت تکی و جداگانه نقاط ضعف و عضله های قوی را شناسایی میکنید. #3 تعداد دفعات انجام را افزایش دهید : آیا در ست های با تعداد دفعات کم اسیر شده اید؟ایا تعداد دفعات کم و سنگین از لحاظ روحی دیگر کارساز نیست؟ برای مدتی تعداد دفعات زیاد را امتحان کنید.انجام تعداد دفعات دو برابر به این معنی نیست که شما به خودتان آسان میگیرید.فشار تعداد دفعات زیاد باعث فوران متابولیسم و افزایش تستوسترون میشود و باعث پمپ عضلات در شما میشود. #4 تعداد دفعات زیر 10 ممنوع : هیچ چیز مانند تمرینات پا نمیتواند عضله ایجاد کند.انجام تمرین تمام عیار اسکوات تا جایی که از پا در آیید باعث رشد عضله در همه جای بدن میشود.متاسفانه اکثر تازه کارها تمرین پا را در محدوده ی درد گرفتن عضلات به اندازه ی کافی انجام نمیدهند.سعی کنید برای هیچ تمرینی مخصوصا تمرین پا تعداد دفعات کمتر از 10 تکرار نداشته باشید تا متوجه شوید تمرین واقعی پایین تنه چگونه باید باشد. #5 یک تمرین انجام دهید : چندین تمرین برای اعضای بدن عالیست و اما هیچ چیز به اندازه ی اشباع کردن برنامه ی روزانه از جنبه های مختلف باعث نقصان و کم شدن نتایج عضله سازی نمیشود.برای چند هفته سعی کنید فقط یک تمرین برای هر قسمت بدن انتخاب کنید و آن را 10 ست یا بیشتر انجام دهید – آن را ساده کنید. آیا از تمرین همه چیز یک یا دو روز در هفته نتایج سریعتری میگیرید؟یک بار در هفته 52 فرصت در سال فراهم میکند در حالی که دو بار در هفته 104 فرصت در سال فراهم میکند. #6 سه بار در هفته تمرین اسکوات را انجام دهید : ترس از تمرین بیش از حد یک گرایش و تمایل است که خوشبختانه در حال طی کردن مسیر دایناسورها میباشد.همانطور که در بالا اشاره شد,هیچ چیز رقیب تمرینات پا(مخصوصا اسکات)برای عضله سازی...

ادامه مطلب
برنامه تمرینی برای بدنسازی
مهر23

برنامه تمرینی برای بدنسازی

برای اجرای حرکات تمرینی ستهای اول و دوم را پر تلاش اجرا کنید اما نه در حد ست های سوم و چهارم وزنه های انتخابی باید در حدی باشد که وقتی سه چهارم تکرارها را اجرا کردید نزدیک ناتوانی شوید و در تکرارهای پایانی نیاز به کمک داشته باشید هفته اول شنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                تکرار           ست پرس پا               ۸-۱۰           ۴ جلو پا                ۸-۱۰           ۴ پشت پا              ۸-۱۰           ۴ ساق پا نشسته  ۸-۱۰           ۴ فیله کمر           ۱۲-۱۵           ۲ شکم با دستگاه ناتوانی          ۴ کرانچ              ناتوانی           ۴ ۲۰دقیقه فعالیت هوازی آرام مثل دویدن تردمیل نرم دوشنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                                        تکرار    ست پرس سرشانه با دمبل                   ۸-۱۰     ۴ نشر جانب با دمبل                       ۸-۱۰      ۴ پارالل موازی                                ۸-۱۰     ۴ پشت بازو ایستاده با کابل طنابی     ۸-۱۰     ۴ جلوبازو با هالتر                             ۸-۱۰    ۴ جلوبازو دمبل چکشی                    ۸-۱۰     ۴ کرانچ میز شیبدار                         ناتوانی   ۴ چهارشنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                                                تکرار        ست پرس بالاسینه                                        ۸-۱۰       ۴ پرس سینه با دمبل                                  ۸-۱۰      ۴ کراس اور                                             ۱۰-۱۲      ۴ زیربغل قایقی                                          ۸-۱۰     ۴ زیربغل با دستگاه مچ دست برعکس            ۸-۱۰      ۴ ۲۰دقیقه تمرین هوازی آرام هفته دوم شنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                     تکرار        ست لانچ را رفتنی با دمبل ۱۰-۱۲       ۴ جلو پا                     ۸-۱۰         ۴ پشت پا                  ۸-۱۰         ۴ ساق پا نشسته       ۸-۱۰         ۴ فیله کمر                 ۱۲-۱۵       ۳ شکم با دستگاه       ناتوانی       ۴ کرانچ                     ناتوانی       ۴ دوشنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                                        تکرار      ست پرس سرشانه با هالتر از جلو            ۸-۱۰    ۴ نشر از جانب با دمبل                     ۸-۱۰      ۴ پارالل با دستگاه                            ۸ -۱۰    ۴ پشت بازو ایستاده با کابل                ۸-۱۰    ۴ جلوبازو با هالتر                              ۸-۱۰    ۴ ساعد با هالتر ایستاده                    ۸-۱۰    ۴ کرانچ روی میز شیبدار                  ناتوانی     ۴ بالا کشیدن پاها در حالت اویزان      ناتوانی     ۴ ۲۰دقیقه تمرین هوازی آرام چهارشنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                                     تکرار     ست پرس بالاسینه                           ۸-۱۰    ۴ پرس سینه با هالتر                    ۸-۱۰    ۴ کراس اور                                ۱۰-۱۲   ۴ زیربغل تک دمبل خم                   ۸-۱۰   ۴ زیربغل سیم کش دست باز          ۸-۱۰   ۴ ۲۰دقیقه تمرین هوازی آرام هفته سوم شنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                         تکرار       ست اسکوات                       ۸-۱۰      ۴ جلو پا                         ۸-۱۰       ۴ پشت پا خوابیده            ۸-۱۰       ۴ ساق پا نشسته            ۸-۱۰      ۴ فیله کمر                     ۸-۱۰       ۴ شکم با دستگاه          ناتوانی      ۴ کرانچ                        ناتوانی      ۴ ۲۰دقیقه تمرین هوازی آرام دوشنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                                          تکرار     ست پرس سرشانه با هالتر از پشت گردن   ۸-۱۰     ۴ نشر از جلو با دمبل تکی                   ۸-۱۰     ۴ نشر از جانب                                  ۸-۱۰     ۴ پشت بازو تک دمبل خم                    ۸-۱۰     ۴ پشت بازو ایستاده با کابل                 ۸-۱۰     ۴ جلوبازو با هالتر                               ۸-۱۰     ۴ جلوبازو دمبل تناوبی                         ۸-۱۰    ...

ادامه مطلب
برنامه بدنسازی برای خانم ها
مهر22

برنامه بدنسازی برای خانم ها

برنامه ۱۵ روز اول • دوچرخه ۵min • کششی از پشت ۴x12 • پاروئی دستگاه ” • پرس سینه دستگاه ” • جلو بازو سیم کش ” • پشت بازو سیم کش ” • سرشانه دستگاه نسشته ” • دوچرخه ۷min • جلو پا دستگاه ۴x12 • پشت پادستگاه ۴x12 • ساق پا نشسته ۴x15 • فیله کمر ” • ………………………………………….. ………….. برنامه ۴۵ روز بعد…… شنبه وسه شنبه • دو چرخه ۵min • باتر فلای(قفسه دستگاه) ۴x 10 • پرس سینه با دستگاه ” • پرس با لا سینه با دمبل ” • قفسه با لا سینه با دمبل ” • جلو بازو سیم کش ” • جلو بازو با دمبل نشسته ” • جلو بازو با هالتر ” • شکم روی میز شیب دار ۴x16 • زیر شکم ” • دوچرخه ۵min یکشنبه و چهارشنبه • دوچرخه ۵min • کششی از پشت با دستگاه ۴x12 • پارویی با دستگاه ۴x10 • پلاور با دمبل عرض میز ۴x10 • کششی از جلو با دستگاه ۴x 12 • اسکی فضائی ۷min • جلو پا با دستگاه ۴x20 • قیچی دمبل ۴x 12 • پشت پا با دستگاه ۴x20 • ساق پا نشسته ۴x16 • فیله کمر ۴x18 • دوچرخه ۵min • ………………………………………….. ……………………….. دوشنبه و پنجشنبه • دوچرخه ۵min • سرشانه دستگاه از پشت ۴x10 • سرشانه دستگاه از جلو ۴x12 • نشر از جانب با دمبل ۴x10 • نشر خم با دمبل نشسته ۴x8 • کششی از جلو با دستگاه ۴x12 • پشت بازو سیم کش با دستگاه ۴x10 • پشت بازو خوابیده با هالتر خم ۴x8 • پشت بازو دمبل خوابیده تک تک ۴x8 • چرخش کمر با دستگاه ۴x 2min • دوچرخه...

ادامه مطلب
برنامه فیتنس تخصصی و حرفه ای
خرد11

برنامه فیتنس تخصصی و حرفه ای

برنامه فیتنس هدف شما از تمرینات بدنی چیست؟ می خواهید یک حجم عضلانی بسازید و یا اینکه قدرت ماهیچه های خود را افزایش دهید؟؟ اکثر خانم ها و آقایان ورزش بدنسازی و برنامه فیتنس را یکی میدانند و گاهی آنها را با هم اشتباه می گیرند و با انتخاب نادرست به آن هدفی که مد نظرشان است نمی رسند. در برنامه فیتنس به بررسی تعاریف دقیق این دو ورزش و تفاوت های موجود بین بدنسازی و برنامه فیتنس پرداخته ایم تا با آگاهی و انتخاب صحیح و خرید ابزار و وسایل مورد نیاز ، ورزش مناسب با شرایط فیزیکی و روحی خود را انتخاب کنید. در نگاه اول بدنسازی و برنامه فیتنس یکسان به نظر می رسند،در صورتی که تفاوتهایی بین این دو وجود دارد. بدنسازی از سال ۱۹۶۰ شکل گرفت؛ زمانی که ورزشکاران بدنسازی شروع به استفاده از هورمون تستسترون برای رشد عضلات و ماهیچه های خود کردند. به هر حال در بدنسازی احتیاجی به استفاده از دارو نیست و مانند برنامه فیتنس می تواند به شکل طبیعی انجام شود. تفاوت اصلی بین بدنسازی و برنامه فیتنس یکی از اصلی ترین تفاوت های بین بدنسازی و فیتنس این است که در فیتنس نیازی به وزنه زدن های سنگین نیست. در صورتی که در بدنسازی اصولا با هل دادن و کشیدن وزنه های سنگین درگیر هستیم. با وزنه زدن ماهیچه ها سریع تر رشد می کنند و ورزشکاران قدرت بدنی بیشتری بدست می آورند. یک قانون کلی و عمومی وجود دارد که می گوید وزنه زدن ، نسبتا آسان ترین راه برای رسیدن به توده عضلانی است. بدنسازان بیشتر به برآمدگی و برجستگی عضلات و قوی و قدرتمند دیده شدن بوسیله عضلات حجیم خود، علاقه دارند. در صورتی که برنامه فیتنس در جهت مخالف آن است.   هدف اصلی در برنامه فیتنس ، متناسب و خوش فرم بودن بدن است. و شما را به سمت یک زندگی فعال و سالم پیش می برد. فیتنس چیزی بیشتر از این نیست اما سوزاندن چربی و کالری اضافی هم در آن صورت می گیرد. در بدنسازی مرحله ای به عنوان افزایش وزن وجود دارد؛ در صورتی که در فیتنس لزومی بر بدست آوردن توده عضلانی و حجیم شدن نیست. تعریف فیتنس با توجه به جنسیت زن یا مرد بودن در جزئیات و تمرینات متفاوت است و برنامه فیتنس زنان در مقابل برنامه فیتنس مردان دارای تمرینات و روش های متفاوتی است. فیتنس یعنی ” داشتن تناسب و زیبایی اندام”. به همین علت است که آقایان اکثرا به بدنسازی علاقه دارند و خانم ها تمایل زیادی به ورزش های برنامه فیتنس دارند. فیتنس نیازی به تمرین روزانه ندارد تفاوت مهم دیگر برنامه فیتنس و بدنسازی در مقدار فعالیت ورزشی است. یک جلسه بدنسازی...

ادامه مطلب
برنامه بدنسازی حرفه ای برای شما
خرد11

برنامه بدنسازی حرفه ای برای شما

برنامه بدنسازی شما در طول هفته ۴روز تمرین و ۳ روز استراحت دارید به این صورت که روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه و چهارشنبه تمرین می‌کنید و سه‌شنبه،پنجشنبه و جمعه روزهای استراحت شماست. برای دستیابی به برنامه بدنسازی حداکثر نتایج شما باید در روز حداقل ۵ وعده غذایی بزرگ مصرف نمائید. گاهی اوقات در برنامه بدنسازی، داشتن انتخاب‌های متنوع بسیار خوب است ولی وقتی در باشگاه هستید و به‌دنبال اجراء بهترین برنامه بدنسازی ممکن، بهترین انتخاب از میان حرکات متنوع کار چندان راحتی نیست و باعث سردرگمی بسیاری از بدنسازان می‌شود. تنها انتخاب از میان حرکات متنوع نیست بلکه باید از میان موارد برنامه بدنسازی بسیار از جمله مدت زمان استراحت بین ست‌ها، حجم تمرین، ترتیب حرکات، تکنیک‌های تمرین، هالتر در مقابل دمبل، وزنه‌های آزاد در برنامه بدنسازی مقابل دستگاه، اجراء نشسته یا ایستاده حرکات و بسیاری از متغیرهای دیگر انتخاب‌های درستی انجام دهید تا شاید به تمرینی مؤثر دست یابید و سردرگمی در میان این متغیرها برای برهم خوردن تمرکز و عدم رشد یک بدنساز کافیست. برنامه بدنسازی : ۱- شنبه(سینه و پشت بازو): پرس سینه هالتر ۴(۱۰،۸،۸،۶) بالاسینه هالتر ۳(۸،۸،۶) زیرسینه هالتر ۳(۸،۸،۶) قفسه سینه دمبل ۲(۱۰) پشت بازو سیم کش ۴(۱۰،۸،۸،۶) *هر ‌ست افزایش وزنه دیپ با دستگاه ۳(۱۰) دیپ بین دو میز ۳(۸) ۲-یکشنبه(پشت و جلو بازو) بارفیکس ۲(۸) زیر بغل دمبل تک ‌خم ۳(۸) زیر بغل قایقی ۲(۸) هالتر ‌خم ۲(۸) زیر بغل سیم کش دست باز از جلو ۳(۱۰،۱۰،۸) جلو بازو هالتر ۳(۸،۸،۶) جلو بازو لاری با میله ‌خم ۳(۸،۸،۶) جلو بازو دمبل رو میز شیب دار ۲(۱۲،۱۴) جلو بازو آرنولدی ۲(۱۰) ۳-دوشنبه(سرشانه و ساعد): سر شانه از جلو با دستگاه اسمیت ۳(۱۰) نشر ‌خم ۳(۸ الی‌ ۱۰) سرشانه هالتر ایستاده از جلو ۴(۱۰) نشر جانب ۲(۱۰) شراگز دمبل ۲(۱۰) کول هالتر دست جم ۲(۱۰) ساعد هالتر ایستاده از پشت ۴(۱۰) ساعد هالتر نشسته ۴(۱۰) ۴-چهارشنبه(پا): اسکات ۵(۱۰،۸،۸،۶،۴) جلو پا دستگاه ۳(۱۲) پشت پا ۳(۱۲) ساق پا ایستاده با وزنه ۴(۱۲) ساق پا نشسته با دستگاه ۲(۱۲)   برنامه...

ادامه مطلب
صفحه 4 از 3123456