🚨با خواب کامل به بدنتان کمک کنید و سلامت باشید

🚨ساعت 9 تا 11 شب
زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش باشد

🚨 ساعت 11 تا 1 شب
عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید

🚨 ساعت 1 تا 3 نیمه شب
عملیات سم زدایی در کیسه صفرا ، در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود

🚨 ساعت 3 تا 5 صبح
عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند

🚨 ساعت 5 تا 7 صبح
این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید

🚨 ساعت 7 تا 9 صبح
جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر است صبحانه بخورید
کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه می باشد و کسانی که اصلا صبحانه نمی خورند، بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند.