معرفی عادات منفی و موثر بر افزایش وزن که ترک آنها برای رسیدن به وزن متعادل ضروریه

برخی از اعمال ما به صورت عادت درامده و بر افزایش وزن تاثیر میگذارد و تلاش برای لاغر شدن را نیز با شکست مواجه میکند. در این میان 5 عادت را که به نحوه غذا خوردن و آداب صرف غذا میشود میتوان مهم دانست

1-وقتی تند وسریع غذا می خورید

2-وقتی تمام غذایی را که برای خود داخل بشقاب میکشید تا آخر می خورید

3-وقتی در مواقعی غذا میخوریدکه احساس گرسنگی نمکنید

4-وقتی پس از بیشتر وعده های غذایی اصلی خود دسر هم مصرف کنید

5-وقتی صبحانه یاهر یک از وعده های غذایی اصلی دیگر را از رژیم غذایی خود حذف میکنید