عملکرد كراتين در بدن

عملکرد كراتين در بدن

كراتين ماده اي است كه در بدن انسان در طي سوخت و ساز پروتئين توليد مي شود.

از عمده اثرات كراتين مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1- افزايش قدرت عضله

2- در فواصل بين تمرينات سنگين ورزشي بازسازي ذخاير انرژي را سرعت مي بخشد.

3- بدون افزايش چربي بدن، در افزايش توده عضلات بدن نقش قابل توجهي دارد.

4- آستانه بي هوازي را در بدن افزايش مي دهد.

5- در تمرينات ورزشي سرعتي و شديد، ضمن كاهش توليد اسيد لاكتيك، مانع از خستگي شده و مدت تمرين شديد را طولاني تر مي كند.

پس به طور كلي مي توان هنگام نياز به افزايش وزن و توده عضلات،افزايش قدرت و سرعت در حركات انفجاري و كمك به توليد ATP در بدن از اين ماده استفاده نمود.

عملکرد كراتين در بدن

عملکرد كراتين در بدن

مقدار مصرف:

اصولاً جهت نتيجه گيري كامل و صحيح لازم است مصرف كراتين را به دو مرحله ي بارگيري و نگهدارنده تقسيم كرد.

مدت مرحله بارگيري 5 روز است و مرحله نگهدارنده از روز ششم آغاز مي شود. مقدار مصرف اين ماده را در هر دو مرحله و براي زنان و مردان مي توان از جداول ذيل استخراج نمود:

جدول 1- طرز مصرف كراتين منوهيدرات در ورزشكاران مرد

مرحله نگهدارنده مرحله بارگيري وزن بدن
4-2 گرم 9 گرم كمتر از 36 كيلوگرم
5-3 گرم 10 گرم 41-36 كيلوگرم
6-3 گرم 11 گرم 45-42 كيلوگرم
7-4 گرم 13 گرم 50-46 كيلوگرم
7-4 گرم 14 گرم 55-51 كيلوگرم
8-4 گرم 15 گرم 59-56 كيلوگرم
8-4 گرم 16 گرم 64-60 كيلوگرم
9-5 گرم 17 گرم 68-65 كيلوگرم
9-5 گرم 18 گرم 73-69 كيلوگرم
10-5 گرم 19 گرم 77-74 كيلوگرم
10-5 گرم 20 گرم 82-78 كيلوگرم
11-6 گرم 22 گرم 86-83 كيلوگرم
12-6 گرم 23 گرم 91-87 كيلوگرم
12-6 گرم 24 گرم 95-92 كيلوگرم
13-7 گرم 25 گرم بيشتر از 95 كيلوگرم

جدول 2- طرز مصرف كراتين منوهيدرات در ورزشكاران زن

مرحله نگهدارنده مرحله بارگيري وزن بدن
3-2 گرم 6 گرم كمتر از 36 كيلوگرم
4-2 گرم 7 گرم 41-36 كيلوگرم
4-2 گرم 8 گرم 45-42 كيلوگرم
5-3 گرم 9 گرم 50-46 كيلوگرم
5-3 گرم 10 گرم 55-51 كيلوگرم
5-3 گرم 10 گرم 59-56 كيلوگرم
6-3 گرم 11گرم 64-60 كيلوگرم
6-3 گرم 12 گرم 68-65 كيلوگرم
7-4 گرم 13 گرم 73-69 كيلوگرم
7-4 گرم 14 گرم 77-74 كيلوگرم
7-4 گرم 14 گرم 82-78 كيلوگرم
8-4 گرم 15 گرم 86-83 كيلوگرم
8-4 گرم 16 گرم 91-87 كيلوگرم
9-5 گرم 17 گرم 95-92 كيلوگرم
9-5 گرم 18 گرم بيشتر از 95 كيلوگرم

توصيه هاي مهم هنگام مصرف كراتين:

اگر در مرحله نگهدارنده وقفه اي 5 روزه يا بيشتر ايجاد شود، بايد مراحل بارگيري و نگهداري را مجدداً از اول شروع كنيد .

كراتين زماني بهترين اثر را دارد كه همراه مواده قندي مصرف شود. هنگام استفاده از كراتين آب و مايعات به مقدار زياد بنوشيد در كنار مصرف كراتين مي توانيد از مكملهاي فولات، ويتامينهاي B6 و B12 نيز استفاده نماييد.

مكملهاي ديگر چون فسفاژن Phosphagen و فسفاژن اچ پي Phosphagen HP نيز دقيقاً مانند

كراتين منو هيدرات عمل كرده و دستور مصرف و موارد استفاده آنها نيز مانند كراتين منوهيدرات مي باشد.

نویسنده:

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *