اطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ با توپ
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگه : –
تجهیزات : توپ
سطح تمرین : مبتدی

آموزش تمرین :
1.روی یک سطح صاف دراز بکشید . پاهای خود رو به صورت زاویه 90 درجه روی توپ قرار بدین. دست های خود را پشت سر قرار بدین. این وضعیت شروع تمرینه.
2.در حالی که کمر شما روی زمین قرار داره به آرامی کتف خود رو از روی سطح میز بلند کنید تا عضلات شکم منقبض بشن.
3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید .
4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین.