🔰 چرا در طول تمرین اصلا عرق نمیکنم؟ 🤔

✅ این مورد به آب و هوا و میزان شدت تمرین شما بستگی دارد

✅ اما اگر در هوای گرم و با شدت بالا تمرین میکنید و باز هم خبر از عرق کردن نبود، باید به پزشک مراجعه کنید

⭕️ زیرا ممکن است عدم عرق کردنِ شما، خبر از بیماری ای کند، که یکی از این بیماری در صورت عدم عرق کردن در تمرینات (عدم تعریق طبیعی) میباشد

✅ این بیماری میتواند گیجی، بی حالی و موارو مشابه را برای شما به ارمغان بی آورد

✅ اما همینطور که گفتم برای تشخیص بهتر باید به دکتر مراجعه شود.