دسته بندی تمرینات ورزشی

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : جمع کردن پا در شکم با کابل نوع تمرین…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل ایستاده نوع تمرین : قدرتی عضلات…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : بوت آپ نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی :…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ روی توپ ایروبیک نوع تمرین : قدرتی عضلات…