جمع کردن پا در شکم با کابل

اطلاعات تمرین : نام تمرین : جمع کردن پا در شکم با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل سطح تمرین : مبتدی...

ادامه مطلب

کرانچ با کابل ایستاده

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل ایستاده نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی...

ادامه مطلب

تمرین کرانچ با کابل

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگر : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی...

ادامه مطلب

بوت آپ

اطلاعات تمرین : نام تمرین : بوت آپ نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – دستگاه های مورد نیاز: – سطح تمرین : مبتدی...

ادامه مطلب

کرانچ روی توپ ایروبیک

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ روی توپ ایروبیک نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : توپ سطح تمرین : مبتدی...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 3112345