کرانچ با توپ
اسف09

کرانچ با توپ

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با توپ نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : توپ سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.روی یک سطح صاف دراز بکشید . پاهای خود رو به صورت زاویه 90 درجه روی توپ قرار بدین. دست های خود را پشت سر قرار بدین. این وضعیت شروع تمرینه. 2.در حالی که کمر شما روی زمین قرار داره به آرامی کتف خود رو از روی سطح میز بلند کنید تا عضلات شکم منقبض بشن. 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار...

ادامه مطلب
کرانچ کراس متوالی
اسف09

کرانچ کراس متوالی

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ کراس متوالی نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگر : – تجهیزات : توپ سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.روی یک سطح صاف دراز بکشید . پاهای خود رو به صورت زاویه 90 درجه روی زمین قرار بدین. دست های خود رو پشت سر قرار بدیت. این وضعیت شروع تمرینه. 2.در حالی که کمر شما روی زمین قرار داره به آرامی کتف خود رو کمی از روی سطح زمین بلند کنید و آرنج دست چپ رو به زانوی پای راست نزدیک کنید . 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . 4.حرکت را برای دست راست و زانوی چپ نیز تکرار نمایید . 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار...

ادامه مطلب

کرانچ با کابل نشسته

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نشسته نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.ابتدا وزنه های دستگاه رو با توجه به توان خود تنظیم کنین. 2.روی یک صندلی پشت به دستگاه کابل بنشینید.دستگیره های کابل رو در دست بگیرید . این وضعیت شروع تمرینه. 2.در حالی که پشت خود ر. صاف نگه داشته اید به آرامی به سمت جلو خم بشید تا عضلات شکم منقبض بشن. 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار...

ادامه مطلب

تویست شکم با کابل ( روسیه ای )

اطلاعات تمرین : نام تمرین : تویست شکم با کابل ( روسیه ای ) نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : کابل – توپ سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.ابتدا وزنه های دستگاه روا با توجه به توان خود تنظیم کنین. 2.روی یک توپ قرار بگیرید در حالی که پاهای شما روی زمین ثابته. 3.دستگیره های کابل رو دو دستی بگیرید . 4.در حالی که دستگیره های کابل رو در دست دارید نیم تنه بالای خود رو به سمت مخالف دستگاه بچرخونید . 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید . 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین. نکات تمرین : در طول تمرین باید روی توپ قرار داشته باشید . تعادل خود رو در طول اجرای تمرین حفظ کنید...

ادامه مطلب
کرانچ با کابل ایستاده
اسف07

کرانچ با کابل ایستاده

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل ایستاده نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگه : – تجهیزات : – سطح تمرین : مبتدی آموزش تمرین : 1.دستگاه کابل رو به مقدار وزنه مناسب مجهز کیند. 1.صاف بایستید و دسته کابل رو روی کول خود قرار بدید. این وضعیت شروع تمرین شماست. 2.در حالی که کابل را روی سرشانه راست قرار داده اید به آرامی به سمت چپ خم بشید. 3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید. 4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید . 5.تمرین را برای سمت دیگر نیز انجام...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 5112345